Penyataan Penting

sila berhati-hati

Penyataan Penting

1️⃣ Kami tidak akan mengenakan sebarang deposit atau mengenakan sebarang bayaran sebelum memberi pinjaman kepada pelanggan.

2️⃣ Kawasan perkhidmatan kami hanya di kawasan Johor di Malaysia. Kami tidak memberikan perkhidmatan pinjaman kepada pelanggan di luar kawasan ini.